D.Gray-man ดี.เกรย์แมน (เสียงใหม่)

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน (เสียงใหม่)

TV Anime Series • พากย์ไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 3 วันที่ผ่านมา

จากเรื่องราวของบาทหลวงผู้มีบทสวดเป็นเครื่องมือในการสยบปีศาจร้าย เรื่องราวของศาสนจักรแห่งความมืด โดยการนำของ เอ็กโซซิสท์ ตัวแทนของฝ่ายมนุษย์ที่ต้องรับมือกับ เหล่าโนอาผู้มีพลังจากพระผู้เป็นเจ้าที่สามารถนำร่างวิญญาณของมนุษย์ดัดแปลง ให้กลายเป็นปีศาจรับใช้และเข่นฆ่ามนุษย์ที่เรียกว่าอาคุม่า โดยท่านเคานท์พันปี และเหล่า ตะกูลโนอาเครื่องมือในการกำจัดเหล่าปีศาจนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว อินโนเซนส์ อาวุธที่พระเจ้าประทานมาเพื่อต่อต้านเหล่าอาคุม่า อเลน วอคเกอร์ เด็กหนุ่มน้อยผู้ถูกฝึกฝนให้มาเป็นเอ็กโซซิสท์ ได้เข้าร่วมซะตากรรมสงความของศาสนะจักรแห่งความมืดและตระกูลโนอา เพื่อเอาชนะในครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือโลกจะถูกกลืนหายโดยตระกูลโนอา หายนะแห่งวิญญาณและปีศาจมาถึงแล้ว… (AnimeRiku.com)

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน (เสียงใหม่) 1-99 พากย์ไทย

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 001 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 002 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 003 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 004 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 005 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 006 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 007 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 008 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 009 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 010 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 011 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 012 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 013 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 014 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 015 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 016 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 017 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 018 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 019 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 020 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 021 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 022 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 023 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 024 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 025 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 026 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 027 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 028 พากย์ไทย

6 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 029 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 030 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 031 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 032 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 033 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 034 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 035 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 036 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 037 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 038 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 039 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 040 พากย์ไทย

5 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 041 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 042 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 043 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 044 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 045 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 046 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 047 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 048 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 049 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 050 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 051 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 052 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 053 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 054 พากย์ไทย

4 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 055 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 056 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 057 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 058 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 059 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 060 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 061 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 062 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 063 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 064 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 065 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 066 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 067 พากย์ไทย

3 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 068 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 069 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 070 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 071 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 072 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 073 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 074 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 075 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 076 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 077 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 078 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 079 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 080 พากย์ไทย

2 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 081 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 082 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 083 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 084 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 085 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 086 พากย์ไทย

1 เดือน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 087 พากย์ไทย

4 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 088 พากย์ไทย

4 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 089 พากย์ไทย

4 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 090 พากย์ไทย

3 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 091 พากย์ไทย

3 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 092 พากย์ไทย

3 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 093 พากย์ไทย

2 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 094 พากย์ไทย

2 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 095 พากย์ไทย

2 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 096 พากย์ไทย

1 สัปดาห์

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 097 พากย์ไทย

7 วัน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 098 พากย์ไทย

4 วัน

D.Gray-man ดี.เกรย์แมน ตอนที่ 099 พากย์ไทย

3 วัน

[ พากย์ไทยตอนใหม่ อัพทุกวันอังคาร / วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์ ] - [ มีทั้งหมด 103 ตอนจบ ]