Dubu Wangu 2nd Season (Glorious Revenge of Ye Feng) การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง (ภาค2)

Dubu Wangu 2nd Season (Glorious Revenge of Ye Feng) การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง (ภาค2)

ONA • ซับไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 2 วันที่ผ่านมา

อัจฉริยะตัวเอก เย่เฟิง ถูกทรยศและถูกโจมตีโดยผู้อาวุโสของเขาและผู้กระทำความผิดอื่น ๆ หลังจากกำหนดยาอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำเขาไปสู่อาณาจักรสูงสุด เขาสามารถป้องกันและกินยาเม็ดนั้นได้ แต่กลับพบว่าตัวเองอาศัยอยู่ในร่างของลูกหลานของเขาซึ่งมีชื่อตามเขาในอีก 500 ปีต่อมา เขาให้คำมั่นว่าจะรักษาสายเลือดของเขาไว้และแสวงหาการแก้แค้น เย่เฟิงเริ่มต้นเส้นทางแห่งการฝึกฝนอีกครั้ง ฝึกฝนอย่างหนักและขัดเกลาในขณะที่สำรวจความลึกลับของวิถีแห่งสวรรค์ (AnimeRiku.com)

Dubu Wangu 2nd Season (Glorious Revenge of Ye Feng) การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง (ภาค2) 41-69 ซับไทย

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 01 (41) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 02 (42) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 03 (43) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 04 (44) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 05 (45) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 06 (46) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 07 (47) ซับไทย

3 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 08 (48) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 09 (49) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 10 (50) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 11 (51) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 12 (52) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 13 (53) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 14 (54) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 15 (55) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 16 (56) ซับไทย

2 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 17 (57) ซับไทย

1 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 18 (58) ซับไทย

1 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 19 (59) ซับไทย

1 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 20 (60) ซับไทย

1 เดือน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 21 (61) ซับไทย

4 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 22 (62) ซับไทย

4 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 23 (63) ซับไทย AnimeKumo.com

3 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 24 (64) ซับไทย AnimeKumo.com

3 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 25 (65) ซับไทย AnimeKumo.com

2 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 26 (66) ซับไทย AnimeKumo.com

2 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 27 (67) ซับไทย AnimeKumo.com

1 สัปดาห์

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 28 (68) ซับไทย AnimeKumo.com

5 วัน

Dubu Wangu การแก้แค้นอันทรงเกียรติของเย่เฟิง ภาค2 ตอนที่ 29 (69) ซับไทย AnimeKumo.com

2 วัน

[ ตอนใหม่ อัพทุกวันพุธ และวันเสาร์ ] - [ มีทั้งหมด ? ตอนจบ ]